Sociale veiligheid

Op alle vrijwilligers van de Dr. John Mott groep is de Gedragscode van Scouting Nederland van toepassing.

Aanstellingsprocedure

Alle vrijwilligers van de Dr. John Mott groep die jeugdleden begeleiden hebben een geldige VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) ingediend bij het bestuur. Meer informatie vindt u op de website van Scouting Nederland.

Vertrouwens(contact)personen

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.